บทความธรรมะ Dhumma Article

 • จิตหลง

  จิตคนเรานี่มันหลงเหลือเกิน มันหลงเข้ายึด มันหลงเข้าไปผูก หลงเข้าไปพอใจในรูป มันต้องการเห็นรูปนั้นตลอดเวลา เห็นว่ามันงาม แล้วก็ยึดมันไว้ไม่ยอมปล่อยวาง จิตเรามันมืดบอดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา
 • ฆ่าความโกรธ

  ในชีวิตประจำวันของเราชาวโลก ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่มีความโกรธเคืองอยู่บ้างไม่มากก็น้อยในแต่ละวัน แต่ละคนก็มีวิธีการในการจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้น ถ้าจัดการมันได้ก็เป็นการดี แต่ถ้าถูกความโกรธครอบงำให้เราทำตามอำนาจของมันแล้ว ย่อมเกิดการทะเลาะวิวาท
 • คู่มือโยคี

  สำหรับผู้เข้าปฏิบัติธรรมใหม่
 

 

ไปที่หน้าบทความธรรมะ Go to Dhamma page


News ข่าวสาร

พัฒนาการศึกษา Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut vitae risus dolor. Duis vehicula fermentum eros ut tempor.

 • Web & Development System
 • Animation Photoshop
 • Network & Web 2.1 Company
 • eCommerce & Portfolio
 • Landingpage & Branding

Recent Activity การพัฒนาจิตใจ

 • รวมรายรับ-รายจ่ายงานทอดกฐิน ๒๕๕๕
  รวมยอดค่าจ่ายใช้งานทอดกฐินวัดสังฆปทีป รวมยอดเงินทั้งหมด. Read more...
 • ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด

  เพื่อคุณงามความดีทั้งหลาย ที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน เครื่องป้องกันตัว คือ หลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบท จะคิด-พูด-ทำอะไรไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย    . Read more...

Comments are closed.