แจ้งข่าวสาร / News

Nov 17, 2012 | Post by: admin No Comments

รวมรายรับ-รายจ่ายงานทอดกฐิน ๒๕๕๕

รวมยอดค่าจ่ายใช้งานทอดกฐินวัดสังฆปทีป รวมยอดเงินทั้งหมด

Read More
Oct 18, 2012 | Post by: admin No Comments

ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด

เพื่อคุณงามความดีทั้งหลาย ที่โลกเขาปรารถนากันเพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัย ต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน เครื่องป้องกันตัว คือ หลักธรรมมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้านมีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบท จะคิด-พูด-ทำอะไรไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรที่จะประกอบคุณงามความดี คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่นวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้านในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย    

Read More
Oct 18, 2012 | Post by: admin No Comments


“สติ” คำสอนพระสุปฏิปันโน

(หลวงปู่ขาว อนาลโย)

  สตินี่ ทำให้มันมีกำลังดีแล้วจิตมันจึงจะล่วง เพราะสติคุ้มครองจิต ตัวสติก็คือจิตนั่นแหละ แต่ว่าลุ่มลึกกว่า สตินั่นอบรมจิต ครั้นอบรมจนขั้นจิตรู้เท่าตามความเป็นจริงแล้ว มันจึงหายความหลง พบความสว่าง ความหลงนั้นก็คือไม่มีสติ ครั้งมีสติคุ้มครองหัดไปจนแน่วแน่แล้ว ให้มันแม่นยำ ให้มันสำเหนียกแล้ว มันจะรู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่าง สติแก่กล้าจิตย่อมทนไม่ได้ เมื่อทนไม่ได้ก็สงบลง ครั้งสงบลงแล้วมันก็รู้ เดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญญา มันก็ส่ายไปมาเพราะมันไปหลายทาง จิตไปหลายทางเพราะเป็นอาการของมัน เมื่อผู้วางภาระ คือว่าง ไม่ยึดถือว่าขันธ์ห้านี้เป็นตัวเป็นตนแล้ว ไม่ยึดถือแล้วปลงเป็นผู้วางภาระก็มีความสุข จะยืน เดิน นั่ง ก็มีความสุข ไม่ยึดถือเพราะรู้ตามความเป็นจริงของมันแล้ว ไม่ถือเอา ไม่ยึดเอา ได้ชื่อว่าเป็นผู้ขุดตัณหาขึ้นได้ทั้งราก เป็นผู้เที่ยงแล้ว เที่ยงว่าจะเขาสู่ความสุข ตามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เที่ยงแล้ว เมื่อจิตมันรวมมันก็รู้ตามความเป็นจริง มันจะวางขันธ์นี้ เมื่อมันรวมนั้นแหละ ถ้าจิตรวมแล้วมันก็วาง วางแล้วก็มีแต่ว่าง ๆ แล้วค้นหาตัวก็ไม่มี เมื่อค้นหาตัวไม่มีแล้ว ก็อันนั้นแหละ จิตพอสงบลงแล้วปัญญาก็เกิดขึ้นเองน่ะแหละ ถึงตอนนั้น แม้จิตมันฟุ้งขึ้นมาแล้วมันก็ไป มันไม่มีอันใด

Read More
Oct 18, 2012 | Post by: admin No Comments


ประโยชน์ของการทำบุญ

หลายครั้งที่คนเราเกิดความรู้สึกอยากไปทำบุญ แต่สักกี่คนจะตั้งใจก้าวไปทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์มี ที่จะรู้ซึ้ง และสัมผัสถึงการทำบุญอย่างแท้จริง  บางคนอาจทำไปเพื่อสร้างภาพ และหน้าตาในสังคม เเต่ข้าพเจ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำบุญมาเล่าให้ฟังถึงความหมายเเละความสำคัญที่ควรรู้ดังต่อไปนี้ค่ะ        ทำบุญ คือ การทำความดี กรรมดี การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ การกระทำความดีตามหลักคำสอนในศาสนา ซึ่งการทำบุญนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความดี  กรรมดี และเพื่อกำจัดความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่ได้ออกไปจากใจ การทำบุญนำความสุขมาให้  ทำให้จิตใจของเราแบ่งบานไปด้วยบุญ  จิตใจให้ผ่องใส บริสุทธิ์  ชีวิตมีความสงบสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม ทำบุญ ในคำวัดหมายถึงการทำสิ่ง ที่เป็นบุญ กล่าวกว้างๆ วิธีทำบุญมี 3 วิธีคือ   การให้ทาน ทั้งการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ การถวายสังฆทาน  บริจาคทรัพย์หรือสิ่งของให้แก่ผู้อื่น รวมทั้งการให้ทานแก่สัตว์ การรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็น ศีล 5 หรือศีล 8 การเจริญภาวนา เช่น ทำสมาธิอบรมใจ ปฏิบัติกรรมฐาน สวดมนต์ การทำบุญหากปฏิบัติได้ครบ 3 วิธี ถือว่าทำบุญได้สมบูรณ์คนไทยมักมีความคุ้นเคยกับการทำบุญมาเป็นเวลานาน ซึ่งเรามักจะพบเห็นได้เมื่อเวลาไปทำบุญก็มักจะไปกันเป็นครอบครัว มีทั้งผู้ใหญ่ วัยรุ่น เด็กๆ

Read More